cắt móng chân cho chó mèo như thế nào

Hướng dẫn cách cắt móng chân cho chó mèo mà không bị chảy máu

Khi các bạn xác định điểm C hãy cắt trước nó ra chừng một đoạn ngắn, còn trường hợp bạn thấy nó vẫn còn hơi dài thì cắt thêm một chút nữa. Trường hợp lỡ cắt vào tủy nó cũng sẽ không đâu và có chảy ít máu bạn hãy lấy bông cầm máu trong